GS-besluitenlijst 31 augustus 2021


Toestemming wijziging geldleningsovereenkomsten Glasvezel De Wolden

Gedeputeerde Staten hebben toestemming verleend voor een wijziging van de leenovereenkomsten die de gemeente De Wolden en RE-NET BV hebben gesloten met Glasvezel De Wolden BV.

Projectuitbreidingen Interreg V A, Nederland-Duitsland

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 2.618,75 voor de uitvoering van het deelproject ‘Extractie’ binnen het Interreg-programma Nederland-Duitsland. Dit deelproject gaat over de ontwikkeling, de opstelling en het testen van CO2-extractie van valeriaan en echinacea. Momenteel bevinden zich grote delen van de waardeketen in en buiten Europa. Het doel van het project is om deze meer in eigen beheer en naar de eigen regio te halen. Dit leidt tot meer economische waarde, lagere kosten en minder CO2-uitstoot.

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten EFRO-restmiddelen beschikbaar te stellen ter hoogte van € 38.501,25 voor het deelproject ‘Automatisering met beeldverwerking door middel van kunstmatige intelligentie’ als onderdeel van het project ‘Innoveren – geïnspireerd op de natuur’. De fundamenteel nieuwe inzichten die binnen dit project zijn verkregen, komen via het projectpartnerconsortium beschikbaar voor het mkb in de regio.

In beide projecten werken in het Nederlands-Duitse grensgebied mkb-bedrijven en kennisinstellingen samen.

Inkoopafspraken m.b.t. de huur van ruimte en stoelen bij FC Emmen

Gedeputeerde Staten hebben besloten tijdens het voetbalseizoen 2021-2022 gebruik te maken van de netwerkfaciliteiten van FC Emmen. Het betreft de huur van stoelen en een ruimte ten behoeve van netwerkbijeenkomsten rondom thuiswedstrijden.

Subsidiëring project ‘Muskee So many Roads' van de Stichting Mooie Verhalen

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een extra bijdrage van € 15.000,-- te verlenen aan de Stichting Mooie Verhalen voor het project Muskee ‘So many Roads’.

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over laagvliegoefeningen boven natuurterreinen

Gedeputeerde Staten hebben een reactie gegeven op vragen van de GroenLinks-fractie over laagvliegoefeningen van Defensie boven Drenthe.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Bestuursrapportage 2021 en 11e Begrotingswijziging 2021

Gedeputeerde Staten leggen in de Bestuursrapportage 2021 verantwoording af over de voortgang van de gemaakte begrotingsafspraken en leggen Provinciale Staten de 11e Begrotingswijziging 2021 ter vaststelling voor.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de CDA-fractie over hulp aan Afghaanse vluchtelingen

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de statenvragen van de CDA-fractie beantwoord over hulp aan Afghaanse vluchtelingen.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl