Samen werken aan een klimaatveerkrachtig Drenthe


Het klimaat verandert en dat merken we ook in Drenthe. De hete zomers en steeds meer zachte winters van de afgelopen jaren hebben ons laten zien welke effecten klimaatverandering heeft. In Drenthe gebeurt al veel om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. In alle beleidsterreinen van de provincie heeft het thema klimaatadaptatie de aandacht. De vraag is hoe we Drenthe klimaatbestendig maken voor nu en de toekomst. De nota Klimaatadaptatie (pdf, 12 MB) die het college van Gedeputeerde Staten vandaag heeft vastgesteld, brengt alle inzet vanuit de provincie samen.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Ik ben blij dat we vanuit alle invalshoeken, gezamenlijk deze nota hebben opgesteld. Er gebeurt namelijk al heel veel om hitte, droogte en wateroverlast tegen te gaan. Met deze nota, kunnen we focus aanbrengen in onze inzet. We kunnen zo nog beter de verbinding leggen tussen alle domeinen. Effecten van klimaatverandering zien we misschien het eerst in de natuur om ons heen. Maar denk ook aan bedrijfspanden die waterschade oplopen door hoosbuien, het verkeer dat ontregelt raakt doordat de weg blank staat door heftige neerslag, of de akkers waar de gewassen in de zomer snakken naar water. Werken aan klimaatadaptatie doen we natuurlijk niet alleen. We werken samen met gemeenten, waterschappen en andere partners. Samen maken we onze provincie klimaatbestendig, ofwel klimaatveerkrachtig. Zo kunnen we omgaan met de veranderingen, verminderen we de kwetsbaarheid voor het extreme weer én benutten we de kansen die een veranderend klimaat biedt.”

De nota klimaatadaptatie beschrijft per thema knelpunten, oplossingen en ontwikkelingen. Het is een vertrekpunt om samen met partners verder het gesprek aan te gaan over de inzet die nodig is om klimaatveerkrachtig te worden en te blijven. Op 31 maart 2021 worden Provinciale Staten bijgepraat over dit onderwerp. Meer informatie is te vinden op deze pagina.