GS-besluitenlijst 26 juli 2021


Wob-besluit inzake (interne) Inclusie agenda van Stichting Platform Keelbos

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten het document (concept) Interne inclusie agenda openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/