GS-besluitenlijst 19 en 21 juli 2021


Aanvullend Wob-verzoek trillingsonderzoek fietstunnel Brunlaan N372

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten dat beschikbare documenten reeds openbaar zijn gemaakt bij besluit van 1 juni 2021. Verder beschikken wij niet over de documenten waarom wordt gevraagd en om die reden kunnen wij niet aan het verzoek voldoen.

Aanvulling Nota van Antwoord

De Nota van Antwoord bij de wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 is aangevuld met een zienswijze die niet was betrokken bij de oorspronkelijke nota die op 6 juli 2021 is vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat Provinciale Staten alle zienswijzen kunnen betrekken in hun besluit, is de nota daarom aangevuld en opnieuw vastgesteld.