GS-besluitenlijst 13 en 14 juli 2021


Zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit Groningengasveld 2021-2022

Gedeputeerde Staten sturen de minister van Economische Zaken en Klimaat hun zienswijze op het ontwerp-vaststellingsbesluit Groningengasveld 2021-2022. Zij stellen dat het Groningengasveld en de gasopslag Norg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat daarom het bewijsvermoeden conform de oude afspraken dient te worden toegepast. Zij stellen tevens dat in elk geval de schades die waren ingediend vóór de wijziging door het Instituut Mijnbouwschade Groningen volgens de oude contourenkaart dienen te worden afgehandeld.

Besluit op bezwaarschrift van Provinciale Project Organisatie Drenthe i.o.

Gedeputeerde Staten hebben besloten het bezwaarschrift van de Provinciale Project Organisatie Drenthe i.o. ongegrond te verklaren en het eerdere besluit van 16 februari 2021 in stand te laten.

Hoger beroep Wet natuurbescherming toepassing van drainage en gewasbeschermingsmiddelen nabij Natura 2000-gebieden

Gedeputeerde Staten hebben besloten om tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 18 juni 2021 in hoger beroep te gaan. De rechtbank heeft uitgesproken dat onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden naar de effecten van drainage en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen nabij Natura 2000-gebieden. Het gaat in eerste instantie om een pro forma beroepschrift.