GS-besluitenlijst 12 januari 2021


Afdoening toezegging Statencommissie FCBE 27 februari 2019 over onderzoek mogelijkheid opheffing geheimhouding stukken WMD

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheid tot opheffing van geheimhouding van stukken van de WMD inzake de voormalige activiteiten in Indonesië.

Kaderbrief 2022 RUD Drenthe

Gedeputeerde Staten sturen de Kaderbrief 2022 van de RUD Drenthe volgens afspraak door aan Provinciale Staten.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023 en het Plattelandsontwikkelingsprogramma in de transitieperiode 2021-2022.

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over bestrijding en tegengaan verspreiding Japanse Duizendknoop

Gedeputeerde Staten beantwoorden de schriftelijke vragen van Groen Links over de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.