Provincie en Brussel investeren in ontwikkeling van sterker herbruikbaar plastic


De provincie Drenthe stelt ruim € 50.000,- beschikbaar aan het Emmense bedrijf Senbis voor de ontwikkeling van een nieuw soort bioplastic dat én afbreekbaar én sterker is dan tot nu toe gemaakt wordt. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) doet daar bijna € 180.000,- vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bij. Deze innovatieve ontwikkeling draagt bij aan een verdere vergroening van de Drentse chemiesector.

Senbis ontwikkelt allerlei producten op basis van zogeheten bioplastics. Directeur Gerard Nijhoving: “We merken nu dat we tegen grenzen aanlopen, omdat de huidige bioplastics vaak niet sterk genoeg zijn. Als het ons lukt om zo’n type bioplastic te ontwikkelen dan is dat revolutionair. We zijn dankbaar voor de ondersteuning die we van de provincie en het SNN krijgen bij onze investering in deze ontwikkeling.” Gedeputeerde Henk Brink vult aan: “Het is prachtig dat een Drents bedrijf als Senbis hier een oplossing voor wil ontwikkelen. Wij juichen dit soort initiatieven zeker toe. We willen immers met elkaar de plastic afvalberg zoveel mogelijk tegengaan!” De toekenning van de subsidie vindt definitief plaats na toetsing op wet- en regelgeving door het SNN.

Economische groei

De provincie zet al langere tijd in op een groene economische groei en groene arbeidsplaatsen. Ook in de onlangs vastgestelde `Economische Koers Drenthe 2020-2023” is dit een belangrijk uitgangspunt. “Het creëren van nieuwe banen en ook het in stand houden van bestaande werkgelegenheid is een belangrijk speerpunt van de provincie. En helemaal nu in deze coronatijd”, aldus gedeputeerde Henk Brink.

Brink ziet hier ook een belangrijke rol weggelegd voor het Emmense chemiecluster. `Het is een cluster met veel innovatieve bedrijven. Met name op het gebied van bioplastics en circulariteit van plastics vinden er mooie ontwikkelingen plaats, waarbij diverse Drentse bedrijven betrokken zijn`, aldus Brink.

Met dit initiatief wordt ook de positie van Chemport Europe verder versterkt. Chemport Europe is een strategische alliantie tussen de chemieclusters in Emmen en de Eemshaven. Beide clusters vullen elkaar aan. Brink stelt: “Ik hecht grote waarde aan de samenwerking tussen beide clusters. Gezamenlijk maken ze het mogelijk dat Noord-Nederland zich internationaal onderscheidt als dé groene chemieregio van Europa. Er vinden op dit ogenblik in Drenthe vele innovaties plaats op het gebied van hergebruik zonder waardeverlies.”