GS-besluitenlijst 17 april 2020


Extra middelen BOKD

De provincie Drenthe stelt € 17.000,- extra beschikbaar voor de BOKD (Brede Overleggroep Kleine

Dorpen) ter ondersteuning van bewonersinitiatieven, dorpen en dorpshuizen in deze tijd van corona- crisis. De BOKD verleent o.a. hulp bij het aanvragen van middelen vanuit de speciale (nood-)fondsen.

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een projectaanvraag voor VWS, waarbij geld gevraagd wordt voor digitale hulpmiddelen voor ouderen die elkaar nu niet live kunnen ontmoeten. Dorpen hebben deze steun nodig, omdat veel initiatieven en dorpshuizen in zwaar weer komen ten gevolge van de corona-maatregelen. Meer informatie

Extra ondersteuning voor Drentse Ondernemers

Om Drentse ondernemers in deze tijd een extra steun in de rug te bieden, breiden we ons ondernemersloket ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ (IBDO) uit met een aanvullend maatregelenpakket. Hiervoor stelt het college € 135.000,- beschikbaar. IBDO rapporteert wekelijks aan de Provincie Drenthe, alle Drentse gemeenten en de Veiligheidsregio Drenthe over de laatste stand van zaken met betrekking tot het Drentse bedrijfsleven en de gewenste ondersteuning. Meer informatie over de aanvullende maatregelen.

Informerende brief aan Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten een brief waarin zij onder andere aangeven hoe de Provinciale organisatie omgaat met de gevolgen van de crisis veroorzaakt door COVID-19. Lees de brief (pdf, 377 kB)