GS-besluitenlijst 28 januari 2020


Duits in het vmbo

Gedeputeerde Staten onderschrijven in een gezamenlijke brief van de grensregio’s het belang van het vak Duits in het vmbo. Het kunnen werken, wonen en leven aan weerszijden van de grens is belangrijk voor de inwoners van Drenthe.

In februari wordt in de Tweede Kamer gesproken over wijzigingen in onderwijscurricula. In het curriculum voor het vmbo is ruime aandacht voor het Engels, echter geen bijzondere aandacht voor buurtalen, zoals Duits. In de brief roepen de grensregio's de Tweede Kamer op om dit in het debat te betrekken.

Wob-verzoek inzake vergunning en berekening verdubbeling N34

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake vergunning en berekening verdubbeling N34 openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn binnenkort  te vinden op: Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)

Voortgang sociaal beleid 2020

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van de uitvoering van het sociale beleid van de provincie Drenthe. Het gaat dan om de onderwerpen Onderzoek naar Laaggeletterdheid, onderzoek naar overerfbare armoede en de Drentse agenda voor het Zorglandschap. Lees voor meer informatie het persbericht.

Wob-verzoek inzake Bestuurscommissie Veenhuizen

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake bijlagen behorende bij de vergaderverslagen en agenda’s van de Bestuurscommissie Veenhuizen van 2016 tot 23 oktober 2019 grotendeels openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn binnenkort te vinden op: Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)

Kaderbrief 2021, het Uitvoeringsprogramma 2020, de voortgangsrapportage 2019 en de presentatie informatiebijeenkomst 8 januari 2020 van de RUDD

Gedeputeerde Staten geleiden de Kaderbrief 2021 en het Uitvoeringsprogramma 2020 van de RUDD ter informatie door aan Provinciale Staten. Daarnaast ontvangt PS, in lijn met de informatie die naar de gemeenteraden gaat, de voortgangsrapportage 2019 en de presentatie van de informatiebijeenkomst op 8 januari 2020 van de RUDD.

Beantwoording schriftelijke vragen van de Partij van de Dieren-fractie met betrekking tot chemische bestrijdingsmiddelen en sierteelt

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over chemische bestrijdingsmiddelen en sierteelt beantwoord.

De antwoorden zijn te lezen op: www.drentsparlement.nl

Beantwoording statenvragen FVD-fractie over omgevallen windturbine in Jorwert

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van de FVD-fractie over omgevallen windturbine in Jorwert (Friesland) De antwoorden zijn te lezen op: www.drentsparlement.nl.