GS-besluitenlijst 20 december 2018


Wob-verzoek inzake datalekken bij provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) besloten een overzicht inzake incidenten en datalekken openbaar te maken.

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over bodemdaling

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de PvdA-fractie over de nieuwe bodemdalingskaarten.

Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie-fractie over de monumentenstatus Rijks HBS & Zuiderschool te Meppel

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de ChristenUnie-fractie over de monumentenstatus van de Rijks HBS & Zuiderschool te Meppel.

Aflossingsvrije periode voor breedbandinitiatieven

Gedeputeerde Staten hebben besloten onder voorwaarden een aflossingsvrije periode te verlenen aan de breedbandinitiatieven die een provinciale lening ontvangen voor de aanleg van snel internet. Hierdoor krijgen de initiatieven tijd om hun organisatie financieel toekomstbestendig te maken. Dit betekent dat zij nog geen rente en aflossing hoeven te betalen gedurende de bouw- en aanloopfase van het breedbandnetwerk. In die periode hebben de initiatieven namelijk wel investeringskosten, maar nog geen volledige inkomsten van abonnementen.

Vaststelling Reglement van orde (RvO) voor de vergaderingen van Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten hebben voor hun vergaderingen een nieuw Reglement van orde vastgesteld.

Beantwoording schriftelijke vragen van de CDA-fractie over capaciteitsproblemen netwerk Enexis

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de CDA-fractie over de capaciteitsproblemen van het netwerk van Enexis.

Wob-verzoek RTL Nederland

Naar aanleiding van een verzoek van RTL Nederland hebben wij besloten om informatie openbaar te maken op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). Deze informatie betreft overzichtsdatabestanden en toezichtsbrieven inzake badinrichtingen in de provincie Drenthe.

Reactie op instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019

Gedeputeerde Staten sturen een brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de afspraken met de minister. Deze betreffen het informeren van Drenthe over de omvang van de gaswinning uit het Groningenveld en de mogelijke risico’s voor Noord-Drenthe als gevolg van de gaswinning.

Beantwoording schriftelijke vragen van de SP-fractie over geitenhouderijen

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de SP-fractie over geitenhouderijen beantwoord.

Beantwoording schriftelijke vragen van de GroenLinks-fractie over aanvullende vragen TT-circuit

Gedeputeerde Staten hebben aanvullende vragen van de GroenLinks-fractie over het TT-circuit beantwoord.