Drenthe investeert in innovaties in de logistieke sector


Field Lab Duurzame Goederenhubs

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor €330.000 bij te dragen aan het Field Lab Duurzame Goederenhubs. In het Field Lab werken Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool samen met bedrijfsleven en overheden aan innovatieve oplossingen voor de logistieke sector.

Het initiatief voor het Field Lab is ontstaan vanuit logistieke hub FloraHolland, één van de speerpunten uit de gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde. De provincie is blij dat de inspanningen vanuit de gebiedsontwikkeling om de logistieke keten slimmer in te richten nu zichtbaar worden in Drenthe.

Vooroplopen

In het Field Lab worden meerdere pilotprojecten uitgevoerd met als doel de logistieke sector in de provincie Drenthe te ondersteunen bij innovatie. Bijvoorbeeld ‘LEGOtisering’ waarin slimme containers met standaardafmetingen worden ontwikkeld speciaal voor lokaal vervoer. Ook wordt gezocht naar toepassingen om met het ‘Drents Internet der Dingen Initiatief’ te komen tot toepassingen in de logistieke sector.

Gedeputeerde Brink:

Ik verwacht dat onze logistieke sector met dit initiatief in de praktijk kan werken aan de oplossingen van morgen.

Begin 2019 start het Field Lab Duurzame Goederenhubs voor een periode van vier jaar.