GS-besluitenlijst 4 september 2018


GR Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD); brief DB met bijlagen en halfjaarrapportage 2018

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de Voorjaarsrapportage RUD Drenthe 2018, de detailinformatie productie behorend bij de Voorjaarsrapportage, het overzicht zienswijzen raden en staten, de Begrotingswijziging 2018 en de Begroting 2019, alsmede recente voortgangsinformatie over 2018 en ingestemd met toezending van deze stukken met aanbiedingsbrief DB RUD Drenthe aan Provinciale Staten.

Reactie Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de reactie op het voorgenomen wetsvoorstel over schadeafhandeling gaswinning Groningenveld en gasopslag Norg.