Ontbrandingstoestemming voor Xena Vuurwerk B.V. in Drouwenermond


Publicatiedatum
9 juni 2021
Type
vuurwerkvergunning
Locatie
Postcode: 9525TD
Termijn
10 juni 2021 - 21 juli 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij aan Xena Vuurwerk B.V. te Ede toestemming verlenen voor het ontbranden van professioneel, theater- en consumentenvuurwerk, gelegen aan de Verbindingsweg te Drouwenermond op 19, 20 en 21 augustus 2021.

De ontbrandingstoestemming en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 juni 2021 gedurende zes weken voor eenieder als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Borger-Odoorn, in het gemeentehuis van Exloo (Klantcontactcentrum, cluster Omgeving), tijdens de openingsuren of na telefonische afspraak (14 0591);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Gedurende deze termijn is het voor belanghebbenden mogelijk tegen de ontbrandingstoestemming bezwaar in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden verkregen. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.