Vaststellen ontwerp-verordening nautisch beheer vaarwegen provincie Drenthe


Publicatiedatum
1 juni 2021
Type
verordeningen en reglementen
Termijn
2 juni 2021 - 14 juli 2021
Bijlagen

Op 18 mei hebben Gedeputeerde Staten de ontwerpverordening ‘Nautisch beheer vaarwegen Provincie Drenthe’ vastgesteld. In deze verordening staan de regels en richtlijnen voor veilige, vlotte en goede afwikkeling van scheepvaartverkeer op de Drentse vaarwegen.

Een groot deel van de regels en richtlijnen is hetzelfde gebleven. De verordening gaat bijvoorbeeld over de bedieningstijden van bruggen en sluizen en over de vergunningplicht voor het innemen van een ligplaats of het houden van een evenement. Nieuw in deze verordening is de mogelijkheid om een vaarverbod in te stellen om provinciale eigendommen te beschermen.

Omgevingswet

Deze regels voor Nautisch beheer staan nu in de ‘Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018’. Deze omgevingsverordening gaat per 2022 over in de nieuwe Omgevingswet. In de Omgevingswet zijn ook veel regels en richtlijnen opgenomen, maar niet de regels en richtlijnen over het Nautisch beheer. Om het Nautisch beheer goed te kunnen uitvoeren treedt de nieuwe verordening daarom gelijk met de omgevingswet (1 januari 2022) in werking.

De verordening inzien

De ontwerpverordening ligt van 2 juni 2021 tot en met 14 juli 2021 ter inzage:

In verband met de Coronamaatregelen vragen wij om de stukken zoveel mogelijk digitaal te bekijken.

Een zienswijze indienen

Een zienswijze kunt u van 2 juni tot en met 14 juli 2021. Dit kan op de volgende manieren:

  • een schriftelijke zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 CC Assen;
  • een schriftelijke zienswijze digitaal indienen via het digitale formulier. Dit formulier moet u met een DigiD ondertekenen;
  • een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken bij de Provincie Drenthe via tel. 0592-365555.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Provincie Drenthe via tel. 0592-365555. Meer informatie over het indienen van een zienswijze is hier te lezen.