Terinzagelegging besluit op grond van artikel 2.7, lid 2, Wet natuurbescherming


Publicatiedatum
12 mei 2021
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
13 mei 2021 - 24 juni 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7, lid 2, van de Wet natuurbescherming hebben besloten een definitieve beschikking te verlenen voor:

het oprichten en gebruiken van de woningbouwlocatie op het voormalige voetbalveld aan de Jodenweg in Vledderveen.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 13 mei 2021 tot en met 24 juni 2021 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Belanghebbenden kunnen tot en met 24 juni 2021 beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende link: https://www.provincie.drenthe.nl/bezwaarschrift.