Ontwerpbesluit voor Koers Handel B.V. in Bovensmilde


Publicatiedatum
6 mei 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9421TL
Termijn
6 mei 2021 - 16 juni 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens de omgevingsvergunning van de op 21 augustus 2012 verleende vergunning aan Koers Handel B.V, gelegen aan Grietmanswijk 5 te Bovensmilde te actualiseren.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerpbesluit gedurende zes weken inzien vanaf 6 mei 2021:

  • bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 539222; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 539347);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 6 mei 2021 tot en met 16 juni 2021 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.