Bodemsanering; (deel)saneringsplan, locatie voormalig tankstation aan de Rijksweg N-34 te Zuidlaren


Publicatiedatum
28 april 2021
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
28 april 2021 - 10 juni 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 28 april 2021 een besluit hebben genomen dat er voor locatie voormalig tankstation aan de Rijksweg N-34 te Zuidlaren, gemeente Tynaarlo, dat zij instemmen met het saneringsplan.

Van 29 april tot en met 10 juni liggen de beschikking en de hieraan ten grondslag liggende rapporten ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries, bij de informatiebalie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur of volgens afspraak (telefoonnummer (0592) 26 66 62).

Tijdens de termijn van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van de dag van verzending, tegen dit besluit, gedurende zes weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/bezwaarschriften/.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer D. Katgert, telefoonnummer (0592) 754588.