Ontwerpbesluit voor HortiRecycling B.V. in Tweede Exloërmond


Publicatiedatum
28 april 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9571CR
Termijn
29 april 2021 - 9 juni 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens de omgevingsvergunning van de op 21 augustus 2006 verleende vergunning aan HortiRecycling B.V, gelegen aan Dreef 1 te Tweede Exloërmond te actualiseren.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerpbesluit gedurende zes weken inzien vanaf 29 april 2021:

  • bij de gemeente Borger-Odoorn, in het gemeentehuis van Exloo (Klantcontactcentrum, cluster Omgeving), tijdens de openingsuren of na telefonische afspraak (14 0591);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.