Aanvraag en verlengen beslistermijn van DOC Kaas B.V. in Hoogeveen


Publicatiedatum
28 april 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7905TC

Op 11 april 2021 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van DOC Kaas B.V., gelegen aan Buitenvaart 4001 te Hoogeveen. De aanvraag betreft het verkleinen van de opslagcapaciteit van salpeterzuur.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.