Ontwerpbesluit voor Renewi Nederland B.V. in Hoogeveen


Publicatiedatum
28 april 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7903AP
Termijn
29 april 2021 - 9 juni 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens de omgevingsvergunning van de op 12 juli 2006 verleende vergunning aan Renewi Nederland B.V, gelegen aan Fokkerstraat 14 te Hoogeveen te actualiseren.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerpbesluit gedurende zes weken inzien vanaf 29 april 2021:

  • bij de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijzen

Vanaf 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.