Bodemsanering; Bus evaluatie, locatie Meester Croneweg 3 te Oudemolen


Publicatiedatum
28 april 2021
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
28 april 2021 - 9 juni 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 29 januari 2021 een evaluatieverslag hebben ontvangen van Provestion BV van de sanering categorie immobiel op locatie Meester Croneweg 3 te Oudemolen, gemeente Tynaarlo.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 9 juni 2021 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 28 april 2021 tot en met 9 juni 2021 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries, bij de informatiebalie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur of   volgens afspraak (telefoonnummer (0592) 26 66 62);

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer D. Katgert, telefoonnummer (0592) 754588.