Vergunningaanvraag voor leghennenstallen te Laar (Duitsland)


Publicatiedatum
16 april 2021
Type
aankondigingen

De Provincie Drenthe is geïnformeerd door Landkreis Grafschaft Bentheim over de vergunningaanvraag voor de nieuwbouw van twee leghennenstallen type vloer-/volièrehuisvesting (voor 45.000 leghennen) met een luchtzuiveringssysteem en mestbandventilatie te Laar (Duitsland). Ook wordt in de vergunningaanvraag het plaatsen van een voersilo's en opslagtanks voor zwavelzuur en ammoniumsulfaat oplossing meegenomen.

De vergunningsaanvraag en de daarbij behorende documenten, die informatie bevatten over de effecten van de voorziening op de buurt en het publiek, liggen gedurende een maand ter inzage. De weergaveperiode begint op 02.03.2021 en eindigt op 01.04.2021. Eventuele bezwaren tegen het project kunnen tussen 02.03.2021 en 03.05.2021 kunnen  elektronisch worden ingediend bij bauwesen@grafschaft.de. Zie voor meer informatie https://www.grafschaft-bentheim.de/magazin/artikel.php?menuid=1400&topmenu=246&artikel=6601