Bodemsanering; Bus evaluatie, locatie Werklandschap Zuid percelen AD 9 en 233


Publicatiedatum
20 april 2021
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
20 april 2021 - 1 juni 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 17 en 25 februari 2021 een evaluatieverslag hebben ontvangen van de gemeente Assen van de sanering categorie immobiel op locatie Werklandschap Zuid perceel AD 9 en 233 te Assen, gemeente Assen.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 1 juni 2021 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 20 april 2021 tot en met 1 juni 2021 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592.

Let op: Vanwege de bestandsgrootte is alleen de beschikking digitaal beschikbaar; de overige stukken kunnen op verzoek digitaal toegestuurd worden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer D. Katgert, telefoonnummer (0592) 754588..