Terinzagelegging gewijzigde luchthavenregeling


Publicatiedatum
1 april 2021
Type
verordeningen en reglementen
Termijn
1 april 2021 - 12 mei 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij de luchthavenregeling Luchthaven Kanaal B NZ 77 Emmer-Compascuum hebben vastgesteld en paragraaf 3.6, Luchthavenregeling luchthaven Kanaal B NZ 77, Emmer-Compascuum van de Luchtvaartverordening Drenthe hebben ingetrokken.

U kunt de regeling en de bijbehorende stukken vanaf 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Belanghebbenden kunnen in de periode van 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.