Terinzagelegging positieve weigering Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
7 april 2021
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9411VG
Termijn
8 april 2021 - 20 mei 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij de aanvraag voor een beschikking op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming positief weigeren voor:

het in werking hebben en wijzigen van een melkrundveehouderij, Beilervaart 102 9411 VG Beilen.

Ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerpbesluit is het besluit gewijzigd van een vergunning naar een positieve weigering. Het aangevraagde en beoordeelde project is gelijk gebleven.

U kunt de positieve weigering en de bijbehorende stukken vanaf 8 april 2021 tot en met 20 mei 2021 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 20 mei 2021 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over het instellen van beroep verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.