Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
29 maart 2021
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7814VA
Termijn
6 april 2021 - 17 mei 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7, van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontwerpbeschikking ter inzage te leggen voor:

het in werking hebben en wijzigen van een melkveehouderij met theehuis en kaasmakerij, Nieuw-Amsterdamsestraat 140, 7814 VA Emmen.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 6 april 2021 tot en met 17 mei 2021 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 17 mei 2021 kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een verzoek indienen bij post@drenthe.nl of telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.