Beslissing m.e.r.-beoordeling voor Joontjes B.V. Oliehandel in Meppel


Publicatiedatum
30 maart 2021
Type
milieueffectrapportage besluit
Locatie
Postcode: 7942JZ
Termijn
31 maart 2021 - 11 mei 2021
Bijlagen

Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij een beslissing hebben genomen op de op 17 juli 2020 ontvangen m.e.r.-aanmeldingsnotitie van Joontjes B.V. Oliehandel, Pieter Mastebroekweg 20 te Meppel in verband met het wijzigen van de inrichting voor wat betreft de realisatie van twee brandstofopslagtanks, gelegen aan Pieter Mastebroekweg 20 te Meppel.

De mededeling is gedaan omdat de beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 25.1, van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.).

Op grond van de kenmerken van de activiteit, de plaats van de activiteit en de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit is besloten dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Terinzagelegging

De mededeling, de aanmeldingsnotitie en de beslissing liggen van 31 maart 2021 tot en met 11 mei 2021 als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Meppel, Stadhuis, Loket Bouwen en Wonen, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 13.30 uur en woensdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. Telefonisch op afspraak via 14 0522 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Bezwaar

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Tijdens de toekomstige procedure voor een omgevingsvergunning bestaat de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en eventueel beroep. Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit worden betrokken.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de beslissing kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer 0598-788000.