Goedkeuringsbesluit voor Attero Noord B.V. in Wijster


Publicatiedatum
31 maart 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9418TM
Termijn
1 april 2021 - 12 mei 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen u mede dat zij evaluatierapporten betreffende het aanbrengen van de bovenafdichting op de stortplaats van Attero B.V., Vamweg 7 te Wijster hebben goedgekeurd.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 1 april 2021

  • bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Wilt u de bijbehorende documenten digitaal inzien? Neem dan contact met ons op. Vanwege de bestandsgrootte staan deze niet online.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.