Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie Baptistenkade 40 te Gasselternijveen


Publicatiedatum
31 maart 2021
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
1 april 2021 - 15 april 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 19 januari 2021 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van Powerfield BV/Zonneperceel VII BV.

Het betreft de locatie Baptistenkade 40 te Gasselternijveen, gemeente Aa en Hunze.

Van 12 februari 2019 tot en met 7 oktober 2019 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 21 januari 2019 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was voor de boven- en ondergrond functie- en kosteneffectief saneren, waarbij blootstellingsrisico`s worden voorkomen, waarbij de bodemverontreiniging ter plaatse van het vloeiveld wordt afgedekt met 0,5 meter grond. De bodemverontreiniging ter plaatse van de nieuw te graven watergang wordt ontgraven..

Uit het evaluatieverslag blijkt dat de saneringsdoelstelling is behaald.

Belanghebbenden hebben tot en met 15 april 2021 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 1 april 2021 tot en met 15 april 2021 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten: Afdeling VROM, maandag tot en met woensdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur en vrijdag van
    9.00 uur tot 12.00 uur.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer W. Ratering, telefoonnummer (0592) 754454.