Aanvraag en verlengen beslistermijn van Attero B.V. in Wijster


Publicatiedatum
31 maart 2021
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9418TM

Op 18 maart 2021 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Attero B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het optimaliseren van de scheiding van kunststoffen uit huisvuil.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.