Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming


Publicatiedatum
1 april 2021
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
1 april 2021 - 12 mei 2021
Bijlagen

Ontheffing voor bestrijden van schade aan gewassen, tussen Achterloo, Reindersdijk en Drostendiep. Belanghebbenden kunnen tot en met 12 mei 2021 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe.