Bodemsanering; deelsaneringsplan, locatie Pampert 2 te Coevorden


Publicatiedatum
2 maart 2021
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
3 maart 2021 - 14 april 2021
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 2 maart 2021 hebben ingestemd met het deelsaneringsplan voor locatie Pampert 2 te Coevorden, gemeente Coevorden.

Van 3 maart 2021 tot en met 14 april 2021 liggen de beschikking en de hieraan ten grondslag liggende rapporten ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Coevorden in het Hof van Coevorden, bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen, Kasteel 1 te Coevorden: op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en tevens op woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 16.00 uur tot 19.30 uur. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten kantoortijden mogelijk. Contact via Frontoffice van Team Vergunningen, telefoonnummer 14 0524..

Tijdens de termijn van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van de dag van verzending, tegen dit besluit, gedurende zes weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/bezwaarschriften/.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer D. Katgert, telefoonnummer (0592) 754588.