Aanvraag en verlengen beslistermijn van De Mars C.V. in Coevorden


Publicatiedatum
12 januari 2021
Type
omgevingsvergunning

Op 22 december 2020 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van De Mars C.V., gelegen aan De Mars 9 te Coevorden. De aanvraag betreft de nieuwbouw van een bedrijfshal met tankopslag.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.