Bodemsanering; locatie Reviusplein te Hoogeveen


Publicatiedatum
23 december 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7940AA
Termijn
24 december 2020 - 3 februari 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 4 november 2020 een evaluatieverslag hebben ontvangen van Sweco Nederland BV van de sanering categorie immobiel op locatie Reviusplein te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 3 februari 2021 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 24 december 2020 tot en met 3 februari 2021 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer D. Katgert, telefoonnummer (0592) 754588.