Bodemsanering; Bus evaluatie, locatie Kromme Elleboog te Meppel


Publicatiedatum
15 december 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
16 december 2020 - 27 januari 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 15 oktober 2020 een evaluatieverslag hebben ontvangen van Romke Fabriek Advies en Realisatie van de sanering categorie immobiel op locatie Kromme Elleboog te Meppel, gemeente Meppel.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 27 januari 2021 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 16 december 2020 tot en met 27 januari 2021 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Meppel, Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur (Afdeling Beleid en Advies), telefoonnummer 14 0522.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer D. Katgers, telefoonnummer (0592) 754588.