Wijziging naar onlineraadpleging zienswijzen leghennenstal Twist (Duitsland)


Publicatiedatum
20 november 2020
Type
mededelingen

De Provincie Drenthe heeft u eerder via deze weg geïnformeerd over de  vergunningaanvraag voor de nieuwbouw van een biologische leghennenstal (14.994 stuks pluimvee met vrije uitloop) en pluimveemestopslag, installatie van 2 voersilo's, aanleg van een opvangtank voor vuilwater en een afvoerloze septic tank in de Duitse plaats Twist.

De Provincie Drenthe is geïnformeerd door Landkreis Emsland over de volgende wijziging in de procedure in verband met de corona maatregelen:
De in de openbare bekendmaking van 21 augustus 2020 vastgestelde discussiebijeenkomst van 26 november 2020 wordt geannuleerd.
De discussiebijeenkomst wordt vervangen door een onlineraadpleging.

Houden van een onlineraadpleging (§ 5 Wet inzake planbevestiging
(PlanSiG) [Plansicherstellungsgesetz])

Aanvraag van de heer Daniel Janning, Twist, voor de bouw van een nieuwe biologische legkippenstal met 14 994 plaatsen in vrije uitloop, de bouw van een nieuwe mestopslaghal, de bouw van twee voedersilo's en de bouw van een opvangbak voor reinigingswater op het terrein binnen de gemeente Twist, perceel 4, kavels 29/2 en 36/3

De in de openbare bekendmaking van 21 augustus 2020 vastgestelde discussiebijeenkomst van 26 november 2020 wordt geannuleerd.

De discussiebijeenkomst wordt vervangen door een onlineraadpleging, § 5 leden 1, 2, 4 PlanSiG.

Het houden van de vervangende onlineraadpleging wordt hiermede in overeenstemming met § 5, lid 3, zin 2, PlanSiG, in samenhang met § 73, lid 6, zin 2 van de Wet op administratieve procedures (VwVfG [Verwaltungsverfahrensgesetz]) bekendgemaakt.

Opmerkingen:

 1. De tot deelname een aan een discussiebijeenkomst gerechtigden worden individueel in kennis gesteld (§ 5, lid 3 PlanSiG)).
 2. De normaal gesproken in de discussiebijeenkomst te behandelende stukken zullen de tot deelname gerechtigden op 30 november 2020 via e-mail worden toegezonden.
  U wordt in de gelegenheid gesteld om tot en met 10 december 2020 schriftelijk of elektronisch commentaar te leveren op deze stukken (§ 5, lid 4, zinnen 1 en 2, PlanSiG).
  Naast de onder punt 1 genoemde instanties hebben ook andere belanghebbenden, wier belangen door het project worden geraakt, het recht om deel te nemen. Zij kunnen tijdig vóór het verstrijken van de periode om commentaar te leveren schriftelijk of via e-mail (einwendungen-immissionsschutz@emsland.de) toegang tot de onlineraadpleging aanvragen bij de Landkreis Emsland (Ordeniederung 1, 49716 Meppen).
 3. De regelingen betreffende de onlineraadpleging laten de reeds van kracht geworden uitsluitingen van bezwaren onverlet (§ 5, lid 4, zin 4, PlanSiG).
 4. Deelname aan de onlineraadpleging staat open voor eenieder, wiens belangen door het bouwproject worden geraakt.
  Vertegenwoordiging door (een) gevolmachtigde(n) is mogelijk. De machtiging moet door middel van een schriftelijk volmacht worden aangetoond.
 5. De inhoud van deze bekendmaking is op het centrale UVP-portaal (Milieuvriendelijkheidscontroleportaal) van het land Nedersaksen onder https://uvp.niedersachsen.de/portal/, op de homepage van de gemeente Twist onder https://www.twist-emsland.de/ alsmede op de homepage van de provincie Drenthe onder https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen en in opdracht van de provincie Drenthe, de gemeente Coevorden en de gemeente Emmen onder http://www.overheid.nl in te zien. Er wordt verwezen naar de publicatie van deze mededeling op een mededelingenbord in de gemeente Twist.

Meppen, 16. november 2020

Landkreis Emsland

De districtscommissaris