Besluit ‘Onttrekking openbaar verkeer van aansluiting Odoornerweg naar N34 bij Emmen-Noord’


Publicatiedatum
24 november 2020
Type
overig
Termijn
24 november 2020 - 7 januari 2021

Provinciale Staten hebben besloten om de aansluiting van de Odoornerweg naar de N34 te onttrekken aan het openbaar verkeer.  
Provincie Drenthe werkt aan een Duurzaam Veilige inrichting van de N34 als stroomweg. Het opheffen van gelijkvloerse aansluitingen op de N34 is hier onderdeel van. Er komt een nieuwe aansluiting bij Klijndijk. Vanuit Odoorn en Emmen-Noord kan het verkeer via een verbindingsweg gebruikmaken van de aansluitingen Exloo en Klijndijk op de N34.

Conform de Wegenwet dient de aansluiting aan het openbaar verkeer te worden onttrokken bij ontwerpbesluit door Provinciale Staten.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 7 januari 2021 een beroepschrift indienen tegen dit besluit bij de Rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.