Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
18 november 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9411BG
Termijn
19 november 2020 - 30 december 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7, van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontwerpbeschikking ter inzage te leggen voor:

Het in werking hebben en wijzigen van een melkrundveehouderij, Beilervaart 102 9411 VG Beilen.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 19 november 2020 tot en met 30 december 2020 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 30 december 2020 kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een verzoek indienen bij post@drenthe.nl of telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.