Bodemsanering; Bus evaluatie, locatie Venestraat 88 te Assen


Publicatiedatum
10 november 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
10 november 2020 - 22 december 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 19 september 2020 een evaluatieverslag van de sanering categorie immobiel hebben ontvangen van Geveke Bouw en Ontwikkeling.

Het betreft de locatie Venestraat 88 (Mercuriushof) te Assen, gemeente Assen.

Van 13 augustus 2018 tot 12 juni 2020 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 6 augustus 2018 hebben GS van Drenthe ingestemd met de BUS-melding. De doelstelling volgens de BUS-melding was het verwijderen van de verontreiniging met lood en PAK in de grond tot de generieke maximale waarden voor de bodemfunctieklasse Wonen.

Uit het BUS-evaluatieverslag blijkt dat aan deze doelstelling is voldaan.

Belanghebbenden hebben tot en met 22 december 2020 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 10 november 2020 tot en met 22 december 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39b, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.