Aanvraag en verlengen beslistermijn van Attero Management B.V. in Wijster


Publicatiedatum
4 november 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 9418TM

Op 19 oktober 2020 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van

Attero Management B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. Het verzoek betreft een gaswasser.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.