Aanvraag en verlengen beslistermijn van Emmtec Services B.V. in Emmen


Publicatiedatum
27 oktober 2020
Type
omgevingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821AT

Op 19 oktober 2020 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Emmtec Services B.V., gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. Het verzoek betreft het uitbreiden van het silopark DM5 met 6 silo’s.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.