Bodemsanering; evaluatieverslag, locatie Westeind 26 te Norg


Publicatiedatum
28 oktober 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Termijn
29 oktober 2020 - 12 november 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 11 augustus 2020 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van Jadi Vastgoed BV.

Het betreft de locatie Westeind 26 te Norg, gemeente Noordenveld.

In de periode van 2016 tot en met 2020 heeft een aanvullende sanering plaatsgevonden.

Op 26 oktober 2015 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was het aantonen van een stabiele eindsituatie.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat de saneringsdoelstelling is behaald. Er is sprake van een stabiele eindsituatie met een grote restverontreiniging in de grond en het grondwater.

Belanghebbenden hebben tot en met 12 november 2020 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 29 oktober 2020 tot en met 12 november 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Noordenveld, gemeentehuis Roden, Raadhuisstraat 1 te Roden op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, mevrouw M. Meindertsma, telefoonnummer (0592) 754432.