Terinzagelegging positieve weigering Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming


Publicatiedatum
27 oktober 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7891XB
Termijn
27 oktober 2020 - 7 december 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een vergunning positief te weigeren voor:

Het oprichten en in werking hebben van vergistings- en verbrandingsinstallaties, Gantel 37 7891 XB Klazienaveen.

U kunt de beschikking vanaf 27 oktober 2020 tot en met 7 december 2020 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 7 december 2020 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar instellen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.