Natuurbeschermingsvergunning


Publicatiedatum
20 oktober 2020
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
20 oktober 2020 - 30 november 2020

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor:

Voor het slopen van gastorens op het terrein van de Rioolwaterzuivering, Hesselterlandweg 79 in Meppel

U kunt de beschikking vanaf 20 oktober 2020 tot en met 30 november 2020 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 30 november 2020 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.