Bodemsanering; locatie Egginklaan 22 te Havelte


Publicatiedatum
14 oktober 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7971CA
Termijn
15 oktober 2020 - 29 oktober 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 13 juli 2020 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van EG Retail Nederland BV

Het betreft de locatie Egginklaan 22 te Havelte, gemeente Westerveld.

De bodemsanering van grond en grondwater  is gestart in november 2013 en is in december 2019 voltooid

Op 10 september 2013 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan, en op 4 juli 2017 met een wijziging op dit saneringsplan. Uit het evaluatieverslag blijkt dat aan de doelstelling van het saneringsplan is voldaan.

Belanghebbenden hebben tot en met 29 oktober 2020 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 15 oktober 2020 tot en met 29 oktober 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • bij de gemeente Westerveld, team Leefomgeving (gemeentehuis, Raadhuislaan 1 te Diever) op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur; buiten kantooruren volgens afspraak.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.