Bodemsanering; locatie Phileas Foggstraat 1-3 te Emmen


Publicatiedatum
13 oktober 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 7821AJ
Bijlagen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen hebben op 12 oktober 2020.  ingestemd met het saneringsplan van een bodemverontreiniging ter plaatse van de locatie Phileas Foggstraat 1-3 te Emmen

U kunt het rapport en het besluit op werkdagen bekijken bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 in Emmen.

Bezwaar

U kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaar.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

De beschikking treedt een dag na bekendmaking in werking. Als u bezwaar maakt, geldt de vergunning nog wel. Wilt u dat de vergunning tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.