Aanvraag en verlengen beslistermijn van Attero Noord B.V. in Wijster


Publicatiedatum
7 oktober 2020
Type
omgevingsvergunning

Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning van Attero Noord B.V., Vamweg 7 te Wijster inzake het plaatsen van een stookinstallatie en een propaantank

Op 22 september 2020 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Attero Noord B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het plaatsen van een stookinstallatie en een propaantank ten behoeve van de bestrijding van ongedierte in kunststof balen.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.