Bodemsanering; Bus evaluatie, locatie Mensingheweg 18 te Roden


Publicatiedatum
9 september 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 1 juli 2020 een evaluatieverslag hebben ontvangen van de heer J. van den Born van de sanering categorie immobiel op locatie Mensingheweg 18 te Roden, gemeente Noordenveld.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 21 oktober 2020 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 9 september 2020 tot en met 21 oktober 2020  ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Noordenveld, gemeentehuis Roden, Raadhuisstraat 1 te Roden op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, mevrouw M. Meindertsma-Messchendorp, telefoonnummer (0592) 754432.