Ontbrandingstoestemming voor Royal Fireworks in Koekange


Publicatiedatum
2 september 2020
Type
vuurwerkvergunning
Locatie
Postcode: 7958RM
Termijn
3 september 2020 - 14 oktober 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij aan Royal Fireworks te Enschede toestemming verlenen voor het ontbranden van professioneel en consumentenvuurwerk, gelegen aan een perceel aan de Dorpsstraat 57 te Koekange op 11 december 2020 tussen 18.00 uur en 22.00 uur.

De ontbrandingstoestemming en de bijbehorende stukken liggen vanaf 3 september 2020 gedurende zes weken voor eenieder als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente de Wolden, Gemeentewinkel, Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde op werkdagen van 8.30 uur tot 13.30 uur. Op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur;
  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Gedurende deze termijn is het voor belanghebbenden mogelijk tegen de ontbrandingstoestemming bezwaar in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden verkregen. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, telefoonnummer 0800-9102.