Bodemsanering; evaluatieverslag Stationsstraat 5 in Gieten


Publicatiedatum
22 juli 2020
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
Postcode: 9460AB - 93
Termijn
22 juli 2020 - 1 september 2020
Bijlagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe delen mee dat zij op 15 mei 2020 een evaluatieverslag hebben ontvangen van WVG Ontwikkeling B.V. van de sanering categorie immobiel op locatie Stantionsstraat 5 te Gieten, gemeente Aa en Hunze.

Op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming hebben GS van Drenthe ingestemd met het evaluatieverslag.

Tot en met 1 september 2020 hebben belanghebbenden de gelegenheid tegen ons besluit bezwaar te maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarom ligt het evaluatieverslag van 22 juli tot en met 1 september 2020 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten: Afdeling VROM, maandag tot en met woensdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur;

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, mevrouw M. Braam telefoonnummer (0592) 75 44 13 of met mevrouw A. Weijts (0592) 75 44 71.